De filters die je in webmail aanmaakt gelden ook voor je mobiel, Outlook en alle andere apparaten die met Kerio synchroniseren. Daarom is dit de beste plaats om filters aan te maken.

Ga als volgt te werk.

  • Login op de webmail.
  • Klik op je naam rechstboven
  • Kies instellingen
  • Kies Filters

Er kunnen meerdere regels aangemaakt worden en een regel kan ook meerdere voorwaarden hebben.

Kerio Operator in de cloud
Kerio Connect in de cloud
bestanden in de cloud
Partner
Live Help